ATM adresa odredišta


ATM adresa odredišta
target - ATM - address
* * *
• target - ATM - address

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.